Følg oss på e-post

onsdag 15. februar 2017

Fjernlånsmodulen NCIP

Nå kan du bestille den nye norske fjernlånstjenesten (NCIP) i Tidemann.

Tidemann følger den norske standarden 100%

Se en kort og enkel rutine for hvordan et dokument fjernlånes i Tidemann her

Noen bilder av selve fjernlånet:
Alt foregår automatisk i bakgrunnen!onsdag 11. januar 2017

Tidemann 5 versjon 17.1 (Build: 6246)

Nå har vi oppdatert flere av våre utviklingsverktøy, og i den forbindelsen presenterer vi Tidemann 5 versjon 17.1 (Første utgave i 2017). Denne versjonen er for alle Tidemann brukere.

Denne versjonen støtter også vår nye tilleggsmodul for fjernlån (NCIP).

Slik vil den nye velkomstskjermen se ut:Det meste er helt likt, bortsett fra en mer informativ Hjem-skjerm og at vi har flyttet Rutiner ned til venstre i menyen.

Ta kontakt med oss når dere er klare til en oppdatering til Tidemann 5, versjon 17.1 ved å sende en epost til support@bibliotekservice.no.

lørdag 5. november 2016

Tidemann kurs i fjernlånsbestilling (NCIP)

Vi er klare med å distribuere ny fjernlånsfunksjonalitet i Tidemann basert på den nye standarden NCIP.

Kurset er beregnet på dere som ønsker å ta i bruk en slik fjernlånsfunksjon. Fjernlånsfunkjsonen fungerer mellom alle NCIP-bibliotek i Norge!

Vi starter opp kurset 17. januar 2017. Sted: Drammen, fra klokken 10-15

Vi går igjennom alt du trenger for å bestille bøker hos andre bibliotek, og hvordan du behandler forespørsler fra andre bibliotek.

Kurspris kr 2.500,-.

Meld deg på ved å sende en epost til support@bibliotekservice.no


Ta gjerne med egen PC slik at du kan få satt opp alt mot egen base.

Husk at du må bestille oppgradering til NCIP-modulen her


fredag 14. oktober 2016

Tidemann fjernlån - NCIP

Til alle som ønsker å ta i bruk den nye funksjonen for fjernlån (NCIP), har vi nå begynt å installere denne. Dette gjør det mulig å fjernlåne på tvers av biblioteksystemer i Norge.

Vi har gjort det enkelt for våre Tidemann-brukere ved å programmere inn mest mulig av funksjonaliteten i programmet. Det gjør at funksjonen blir enkel å benytte!

For at NCIP skal fungere hos dere må Tidemann oppgraderes med ny funksjonalitet. Ta kontakt med oss for å bestille time for dette. Les mer om selve gangen i dette her


lørdag 10. september 2016

Tidemann, versjon 5.16.9

Versjon 5.16.9

Viktig at dere avslutter Tidemann før Tupdate.exe kjøres. Hvis ikke klarer ikke programmet å erstatte deres gamle filer. I tilfelle må dere bare kjøre Tupdate på nytt.

Oppdateringen er enkel:
1. Gå til filkatalogen hvor Tidemann ligger ..\tidemann5\
2. Kjør programfilen: tupdate.exe i denne filkatalogen
Tupdate laster ned en zip-fil med ny programvaren og erstatter din gamle filer.


Generell månedlig oppdatering. Forbedringer mot eksterne databaser som Bokbrønn og LC-marc21

Se mer informasjon på vår Tidemann-blogg

For de som ønsker hjelp til oppgraderingen, kan dette bestilles på support@bibliotekservice.no. Kostnad kr 1.000,- eks., mva

onsdag 7. september 2016

SRU-server

Husk at Tidemann kan "dele" ut dine data til andre søkemotorer ved hjelp av SRU-server.

I flere tilfeller er det praktisk at andre søkemotorer kan finne deres data.

Tidemann følger alle de internasjonale standarder som trengs for slike samarbeid.

Deres data vil bli synlig i andres profesjonelle løsninger!

Ta kontakt med oss for å bestille en slik løsning.

tirsdag 23. august 2016

Tidemann Samarbeid

Tidemann Samarbeid

Én felles database i skyen!
Tidemann Samarbeid passer for alle bibliotek som har samarbeidende enheter fordelt i eget hus eller fysisk adskilt bibliotek andre steder i landet.
Mulighetene er mange for å drive et utmerket samarbeid med innkjøp, utlån, innleveringer, reserveringer m.m.
Med Tidemann Samarbeid kan hver enhet sette filter på personer, avdelinger, bibliografiske poster som titler og eksemplarer, budsjett m.m. Dette gjør det enkelt for hver enhet å se og behandle egne data samtidig som det gir full fleksibilitet i samarbeid på tvers av alle enheter.
Alle enheter får hver sin web-lenke for søk via internett med funksjoner for søk, utlån, innlevering, Mine lån m.m.
Tidemann Samarbeid kan behandle ubegrenset antall bibliotektitler og eksemplarer!
Ta kontakt for å få et konkret tilbud for deres skoler/institusjoner/folkebibliotek etc.
Send forespørsel til tidemann@bibliotekservice.no